Μεταφορές Βαρέων Μηχανημάτων

 
Αναλαμβάνουμε την μεταφορά και τοποθέτηση Βαρέων Βιομηχανικών Μηχανημάτων σε όλη την Ελλάδα.

Η τοποθέτηση γίνεται με ολοκληρωμένα συστήματα κυλίσεως.